Odpovědní formulář

Prodejce jízdenek a cestovních služeb RegioJet v Brně

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., RegioJet a.s., RegioJet a. s. (SK), STUDENT AGENCY, s. r. o. (SK), STUDENT AGENCY holding a.s. a ORBIX s.r.o., jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Seznam společných správců:
STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., IČO: 08120803, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno;
RegioJet a.s., IČO: 28333187, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno;
RegioJet a. s. (SK), IČO: 47231271, Obchodná 48, Bratislava 811 06;
STUDENT AGENCY, s. r. o. (SK), IČO: 44 551 304, Obchodná 48, Bratislava 811 06;
STUDENT AGENCY holding a.s., IČO: 29379261, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno;
ORBIX s.r.o., IČO: 26694638, Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy